Monday, March 25, 2013

Kelahiran semula


Kasih dan karunianya Kristus atas kita telah menyelamatkan kita. Melalui apa semua ini terjadi? Melalui iman.  Darimana datangnya iman ini? Semestinya dari Allah. Seperti firman Allah di dalam Efesus 2:8 “…pemberian Allah”,

Sesungguhnya kita yang menerima keselamatan dari Yeshua mempunyai iman yang datang dari Allah (fikir dan renungkan sejenak). Dengan iman ini kita menerima hakikat bahawa kita telah disalibkan dengannya. Paulus menyatakan bahawa diri kita yang lama sudah disalib bersama kematian Kristus di atas kayu salib. Sama seperti Paulus, kini kita juga boleh mengatakan “Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup”(…melainkan Kristus yang hidup di dalam aku”). Sesungguhnya Dia yang mematuhi dalam diri kita. Inilah satu-satunya “Aku” yang kita dibenarkan. Bukanlah Paulus itu berkata “Aku akan cuba mengikuti dia” atau “Aku nekad untuk mati” tetapi dia mengatakan “Aku telah disalibkan”.

Kerana semua ini adalah pemberian Allah kepada kita, maka janganlah ada yang bermegah diri. (Keperluan kita hanyalah mengikuti ajaran dan berhubungan intim denganNya). Amal kebaikan yang kita lakukan selama ini tidaklah cukup untuk mendapatkan tiket masuk syurga.  Adakah Dia memerlukan kita berbuat baik? Berapa banyak kebaikan yang perlu kita lakukan? Bagaimana kamu yakin bahawa segala perbuatan baik yang dilakukan itu dapat membawa kamu ke syurga? Ya, memang kita perlu berbuat baik tapi kebaikan yang kita perbuat itu perlulah hasil iman kita yang datang dalam Yeshua. Sebab dengan keimanan kita kepada Kristus yang menjadi Juruselamat dan Penebus, Dia menciptakan kita menjadi satu manusia baru di dalam diri kita. Untuk apa semua ini? Kerana pekerjaan baik yang Dia telah rancangkan untuk kita sedari awal, Pekerjaan yang DIA pilih untuk kita – maka janganlah ada yang bermegah diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, maka janganlah ada yang berkata bahawa ini semua hasil pekerjaanku sendiri.

No comments:

Post a Comment